Webbkurs

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)har tagit fram en webbkurs för att höja kompetensen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen har framställts i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Webbkursen är kostnadsfri och tar maximalt tre timmar att utföra. Gå den du också!

Du hittar webbutbildningen här: http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/webbkurs-om-vald/