Vårdens innehåll – temat för IVO:s tillsyn av HVB och stödboenden under 2018

Idag och imorgon besöker IVO, Fågelbo och Haga för tillsyn.

I årets tillsyn av HVB och stödboenden ska IVO granska innehållet i den vård som placerade barn och ungdomar får i dessa verksamheter.
Barn och ungdomar som är placerade på HVB och stödboenden har rätt till en individuellt utformad vård. Vid inspektionerna kommer därför IVO bland annat att granska hur verksamheten arbetar med att genomföra och följa upp de placerade barnens och ungdomarnas vård i förhållande till deras behov.