Vänliga veckan!

Vänliga Veckan infaller varje år i februari, samma vecka som Alla hjärtans dag. 2019 är det i vecka 7, 11-17 februari. Den är till för att påminna oss om att vi alla mår så mycket bättre om vi är vänliga mot varandra! Årets tema är vänlighet mot dig själv.  =)