Utbildning i KOBTIVA

Den 2 juni hålls en heldagsutbildning för vår HVB-personal i arbetsmetoden KOBTIVA – kognitiv – och beteendeträning i vardagen. KOBTIVA ligger till grund för vårt arbete och vi utbildar våra arbetsgrupper löpande i metoden. Utbildningen hålls av Hansi Stafbom som har grundat KOBTIVAN samt är Hoppets tidigare ägare. Vi är väldigt glada över att Hansi fortfarande utbildar och handleder oss i arbetsmetoden!