Utbildning i KOBTIVA och Hot och Våld

Personalgrupperna på Haga och Fågelbo har under början av september genomfört en heldagsutbildning i arbetsmetoden KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen! Det är vår grundläggande metod på HVB-hemmen. Utbildningen genomförs av Hansi Stafbom som även är grundare till KOBTIVA.

Idag är det dags för personalgrupperna att gå en heldagsutbildning i Hot & Våld tillsammans med Säkerhetsakademien AB i Uppsala. Utbildningen innehåller en teoridel och en del med praktiska övningar  i form av självskydd.