Utbildning i Hot och Våld

Den 10 maj skall våra medarbetare på HVB-hemmen gå den årliga utbildningen i Hot och Våld. Utbildingen utförs av Hansi Stafbom på SSK Säkerhetsakademin. Hansi är tidigare ägare av Hoppet och har grundat den prisbelönta arbetsmetoden KOBTIVA.

Utbildningen Hot och Våld består av två delar. En teoretisk del med utbildning i bland annat förebyggande åtgärder, taktisk kommunikation, juridik (nödvärnsrätt), hot- och konflikthantering. Den andra delen är en praktisk del i form av självskydd. Utbildningens längd är en heldag.