Utbildning i BBIC

Vår familjehemskonsulent David Indelöf har varit på Temadag/utbildning via Svenska Vård. Temadagen rörde BBIC, med särskild tonvikt på risk- och skyddsfaktorer. BBIC är ett arbetssätt, och skall stärka barnens perspektiv och delaktigheten för barn och unga.

Kursledare var Birgitta Svensson, fil. dr. och tidigare sakkunnig och utredare vid Socialstyrelsen.