Tillsynsrapport 2016 – de viktigaste iakttagelserna

Tillsynsrapport 2016 presenterar sina iakttagelsers från tillsyn inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården under 2016. Kunskapsstödet är utgivet av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

​Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är ytterst till för vård- och omsorgstagarna. Tillsynsrapport 2016 har därför som ambition att utgå från den enskildes perspektiv – att förklara hur olika brister påverkar människor och grupper av människor.

Se tillsynsrapporten här: Tillsynsrapport 2016 – de viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2016 på IVO:s webbplats