Tillsynsbeslut Fågelbo och Haga!

Våra fina små HVB-hem Fågelbo och Haga har haft tillsyn av IVO under mars månad! Tillsynens inriktning var vårdens innehåll, och IVO granskade bland annat hur vi arbetar med genomförandet av vården utifrån nämndens uppdrag.  De granskade även hur vi följer upp vården, samverkar med nämnder och vårt arbetssätt och metod.

Tillsynerna visade att:

  •  Verksamheterna bedrivs enligt tillstånd,
  • Det finns ett genomtänkt arbetssätt som ger oss förutsättningar att möta ungdomen utifrån individuella behov,
  • Individuellt anpassade insatser som utgår från nämndens uppdrag,
  • Vi följer upp insatserna samt vidtar åtgärder vid behov,
  • Vi samverkar med placerande nämnd.

Ärenden avslutas utan några krav på åtgärd!

Ni kan läsa besluten här:

Tillsyn IVO Fågelbo 2018

Tillsyn IVO Haga 2018