Tillsyn Hoppet Haga

I början av februari genomförde IVO en anmäld tillsyn på vårt HVB Haga i Heby kommun. Beslutet har nu kommit och IVO avslutar ärendet utan krav på åtgärder. IVO gjorde bedömningen att vi har arbetat i enighet med framtagen handlingsplan, och att våra förbättringsåtgärder har fått effekt. Detta är vi väldigt,väldigt glada för! Vi fortsätter med att arbeta aktivt med löpande förbättringar i enighet med vårt ledningssystem.