Tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård!

Vid en sammantagen bedömning 2018-11-21 finner IVO att Hoppetgruppen AB har de förutsättningar som krävs för att bedriva verksamheten som har till uppgift att föreslå familjehem och jourhem till barn, samt att lämna stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen (2001:453) SoL.

Tillstånd Familjehem Hoppetgruppen