Teckenekonomi

Teckenekonomi i behandlingsarbete med ungdomar är ett väldigt omdiskutetera ämne! Men vi tycker det är bra, så länge systemet anpassas utifrån varje ungdoms specifika behov. Teckenekonomi passar våra små HVB-hem väldigt bra!

Vår teckenekonomi är alltid individuellt anpassad utifrån ungdomens behov. För att säkerställa att vi anpassar teckenekonomin utifrån individen så observerar vi vad ungdomen gillar att göra, frågar ungdomen samt att ungdomen fyller i olika formulär. Vi belönar och förstärker önskade beteenden med om materiella förstärkare samt upplevelsebaserade förstärkare.