Svårt och stökigt under sommaren?

Av erfarenhet vet vi att sommaren för många kan vara svår. Sommarlovet är för många barn och unga en härlig tid på året – men inte för alla. Det är en särskilt svår tid för de som har problem hemma och för de som bär på allvarlig ångest och oro. Den psykiska ohälsan, familjekonflikter samt våld, övergrepp och kränkningar har en tendens att öka och då blir många barn och unga ensamma med sina tankar och även Bris rapporterar att allvarsgraden i barns samtal fortsätter att öka.

Behöver du som uppdragsgivare hjälp med akut placering? Ring 010-209 90 09 så hjälper vi dig! Vi tar emot både planerat och akut, SoL och LVU.

Vi har just nu lediga platser på våra HVB-hem Fågelbo och Haga, båda belägna utanför Uppsala. Vi har också lediga platser i våra erfarna jour- och familjehem som finns från norr till söder! Vid önskan hämtar vi utan någon extra kostnad, oavsett var barnet/ungdomen befinner sig geografiskt och oavsett tid på dygnet! Vi gör det enkelt att placera!

Välkommen!