Skattkistan – en del av vår arbetsmetod

Goda beteenden skall belönas! Därför kan våra ungdomar på fredagar och lördag mellan 19.00 – 22.00 handla i skattkistan för sina blå kilar/fågelbon!

Vill du veta mer om vår arbetsmetod? Ring oss på nr 010-209 90 09!