Signerade ramavtal

Nu har vi signerat ramavtalen med SKL för Haga och Fågelbo! Upphandling HVB Barn & Unga 2017. Ramavtalet gäller till och med 2021-02-14.  

Ser fram emot kommande samarbete med deltagande kommuner!