Samverkan

I våra verksamheter arbetar vi i nära samarbete med ungdomens familj och socialtjänsten. Vi samverkar också med övriga aktörer som är av betydelse för den placerade. Exempelvis BUP, skola, kurator/psykolog/utredare med flera. Det nätverksinriktade arbetet specificeras i vård – och genomförandeplanen.

Vid en del placeringar efterfrågas ett nära stöd till ungdomens föräldrar/förälder. Vi kan då besöka dem kontinuerligt, förslagsvis i samband med ungdoms hemresa, och stötta med rutiner och gränssättning i hemmet. Vi ser till vikten av att det som fungerar på HVB-hemmet, även ska fungera på hemmaplan!