Riksförbundet Attention

Vi accepterar inte att människor får ett sämre liv på grund av sin funktionsnedsättning, därför är vi medlemmar i Riksförbundet Attention.

Riksförbundet Attention påverkar inom en rad olika områden för att attention-riksförbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Till exempel så arbetar dom för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.

En stor del av det arbete dom bedriver görs i projekt. Här kan du läsa mer om en del av deras pågående projekt, Min skola, ADHD på jobbet, Barns Röst, Nätkoll och föräldraprojektet Egen styrka.

Klicka här för att bli medlem du också!