Ramavtal Barn och Unga 2017

Haga och Fågelbo HVB är med i SKL ramavtal Barn och Unga 2017.  Se Urvalsdatabasen för info om våra två små familjära HVB! Just nu har Haga ledig plats!