Quality Innovation of the year

Quality innovation of the year 2013

Hoppet tilldelats 2013 första pris i tävlingen ”Quality innovation of the year 2013” för sin behandlingsmetod KOBTIVA® – Kognitiv- och beteendeträning i vardagen, en evidensbaserad behandlingsmetod för ungdomar med sociala problem!

”Quality innovation 2013”, är en internationell tävling med deltagare från 18 länder och kriterierna för de deltagande produkterna var att det skulle vara ”en innovation som är en kompetensbaserad konkurrensfördel som är till nytta för affärsverksamheten, samhället eller välfärden och kan t ex handla om:

  • ny kunskap kompetens teknologi
  • ny produkt, teknisk lösning produktionsprocess
  • nytt verksamhetskoncept, värdekedja/-nätverk
  • ny tjänst
  • ny design eller nytt varumärke
  • en offentlig tjänst som genomförs på ett nytt sätt”

Då KOBTIVA® uppfyller flera av dessa kriterier och skapades inom ett litet företag, Hoppet, så tilldelades vi första pris i kategorin ”Micro companies”.

Priset delades ut av riksdagens talman den 20/1 2014.