Problemlösningsstrategi


Stoppljuset – stöd i att hitta alternativa lösningar och strategier för att hantera ett problem eller en svår situation!