Lokala Nyheter

Vi har idag fått resultatet för kvalitetsmätning gjort av SSIL för Hoppet Fågelbo. Vi är glada över att 4 av 5 handläggare rekommenderar oss och att vi får hela 9 poäng av 10 för vårt arbete med utsluss. Vidare får vi över 8 poäng av 10 möjliga vad gäller nätverk, arbete/studier, uppföljning och rapportering. Läs hela rapporten här! 


Hoppetgruppen har fått resultat på kvalitetsmätningar från SSIL för Svenska Kvinnofridsprogrammet (skyddsboendet) samt Hoppet Haga (tidigare Hoppet Kil) HVB. Vi blir stolta över de fina utlåtanden på hur vi arbetar med våra ungdomar och kvinnor i behov av skydd. Läs hela rapporterna här!

 

För skyddsboendet gav uppdragsgivarna oss så höga poäng som 9 av tio möjliga på arbetet med nätverket och utsluss. Vidare fick vi över 8 poäng på information och möjlighet till arbete och studier. Läs mer om skyddsboendet här!

 

För Hoppet Haga (tidigare Hoppet Kil) HVB fick verksamheten mycket goda omdömen för uppföljning, rapportering, omvårdnad, nätverksarbete samt arbete och studier. Läs mer om Hoppet Hagas HVB här! Hoppetgruppen har nu fått godkänt beslut ifrån IVO på ansökan om namnändring från Hoppet Kil till Hoppet Haga, då verksamheten flyttat till Haga som ligger utanför Harbo.


Vi på Hoppetgruppen är stolta över att få presentera den senaste utvärderingen av vårt HVB Gästis i Östervåla! Klicka på länken för att ta del av rapporten.

Uppföljning beställare Gästis Östervåla


Planeringsdag för Hoppet Kil

Den 20 januari 2016 hade arbetsgruppen på Hoppet Kil, tillsammans med verksamhetschef och föreståndare, en planeringsdag med fokus på ledningssystem för systematiskt förbättringsarbete. Under en heldag gick vi igenom ledningssystemets olika delar och Hoppetgruppens övergripande – och lokala processer och rutiner.  På Hoppet Kil arbetar vi aktivt med riskbedömningar inför förändringar i verksamheten och avvikelsehantering när rutiner frångås. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet, och vara anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning (SOSFS 2011:9 3 kap. 1 § samt 4 kap 1 §).