Organisation Hoppetgruppen AB

Hoppetgruppen AB

Hoppetgruppen erbjuder ett brett utbud av tjänster inom vård, omsorg och behandling: HVB-hem för pojkar och flickor med social- och psykosocial problematik, konsulentstödda familjehem, jourhem och skyddsboende.

Hoppetgruppens styrelse

Hoppetgruppen hade från 1 december 2014 fram till 1 september 2020 Lisette Svensson som VD. Idag lyder Hoppetgruppen under NSU – Norra Stockholms Ungdomshem. Styrelsen består av följande personer: Annelie Granroth (ordf), Pia Fondelius (ledamot) Emelie Hjelm Bonin (sup).

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda företagets arbete samt att representera Hoppetgruppen i olika sammanhang.