Om Hoppetgruppen

Verksamhetsbeskrivning

Hoppet HVB

Vi har två små fina HVB-hem som vi är väldigt stolta över! Hemmen heter Fågelbo HVB och Haga HVB.

Fågelbos målgrupp är flickor 13-18 år med social problematik. Det är ett litet, familjärt hem med hög struktur. Fem behandlingsplatser. Fågelbo är lantligt beläget, ca 20 min från centrala Uppsala.

På Haga tar vi emot pojkar 13-18 år med social problematik. Haga är ett litet mysigt hem, också med hög struktur och fem behandlingsplatser. Hemmet är beläget i ett villaområde i Haga utanför Harbo i Heby kommun. 

Hoppet förstärkta familjehem

Våra förstärkta familjehem finns till för barn och unga med sociala och psykiska problem där vanliga familjehem, öppen- eller slutenvård inte räcker till. I kombination av vardagsmiljö i familjehem tillsammans med erfaret och professionellt stöd, arbetar vi konsekvent mot målet att barnet/ungdomen ska kunna leva ett självständigt liv. Alla våra familjer har tillgång till vår jour som är bemannad dygnet runt för handledning och stöd. Vi har förstärkta familjehem på många orter i Sverige!

Hoppet jourhem

Vi tar emot jourplaceringar dygnet runt. Placeringstiden i våra jourhem kan pågå från några dagar upp till några månader, tills man funnit en långsiktig lösning. Våra jourfamiljer är godkända i minst en nämnd. De har antingen ett godkännande för specifik placering eller ett generellt godkännnande i nämnd för att vara jourhem. Alla jourhem har tillgång till vår jour som är bemannad dygnet runt, för handledning och stöd.

Hoppet skyddat boende

Vi erbjuder i samarbete med SSK säkerhetsakademien, Svensk skyddsplacering och Svenska Kvinnofridsprogrammet skyddat boende i Sverige och även internationellt. Allt från skyddad adress och skyddade personuppgifter till personskydd dygnet runt. Vi kan ta emot placeringar dygnet runt.

Hoppet Integration och Särskilda insatsen

Ensamkommande barn och ungdomar med psykosocial problematik. Integrationsfamiljer och särskild insats som är anpassade för den enskilde individen. Nära samarbete med traumacenter och Röda korset. Endast en ungdom i varje familj. I särskilda insatsen bor ungdomen enskilt med personal dygnet runt.

Hoppet Lärlingsutbildning

Vi erbjuder ungdomar med psykosocial problematik möjlighet till arbete och egen försörjning genom klassisk lärlingsutbildning med olika former av stödinsatser. Boendeformen avgörs av ungdomens sociala situation. Vi erbjuder HVB samt familjehem med boende i familjehuset eller familjehem med  brevidboende.

Hoppet Utredningar

Vi erbjuder fullständiga neuropsykiatriska utredningar och psykologutredningar.
Hoppetgruppen samverkar med privata och tillgängliga, legitimerade psykologer och kan erbjuda utredning snabbt, utan långa väntetider!

Vi kan ta emot uppdrag per omgående.

Hoppet jour

Vid önskan har vi möjlighet att hämta ungdomen oavsett var denne befinner sig i landet. Vi åker när ni ringer. Vi räds inte de mest komplicerade uppdragen och vi ger aldrig upp. Vi ger placeringsgaranti, vilket innebär att vi genom vårt nätverk inom vård och behandling garanterar att vi aldrig ringer tillbaka till en uppdragsgivare och säger att vi ger upp på ungdomen, eller att denne inte längre är välkommen. Vi har alltid ett placeringsalternativ till ungdomen att erbjuda.