Nytt ramavtal

Bodens kommun upphandlat platser på HVB, Fågelbo och Haga HVB är antagna! Tack! Vi kan efter att avtal tecknats, ta emot ungdomar från Boden i tre kategorier. Akut, behandling och utredning! Avtal tecknas efter att avtalsspärren på 10 dagar löpt ut och under förutsättning att upphandlingen ej blivit överprövad.