Ny föreståndare för Hoppetgruppens HVB-hem!

Vi välkomnar Simon Wetterlund som ny föreståndare på Fågelbo HVB samt Haga HVB! Simon tog rollen som föreståndare på Hoppetgruppen 191021. Läs mer om Simon under fliken HVB och välj sedan ”personal och kompetens”.