Månadsrapport

Vi skickar alltid månadsrapport till socialtjänsten avseende dennes ungdom. Detta utan anmodan från handläggaren. Månadsrapporten innehåller en utförlig redogörelse för hur behandlingen/insatsen fortskrider utifrån genomförandeplanen.

Rapport skickas självklart oftare vid önskemål!