Lediga familjehem!

Vi har familjehem för barn, ungdomar och vuxna!

Hoppetgruppen tillhandahåller konsulentstödda familjehem till barn, ungdomar och vuxna på uppdrag av kommuner! Våra familjer är noga utvalda. Vi har ett strukturerat och professionellt arbetssätt och arbetar kontinuerligt med handledning, vidareutbildning och utvärdering.

Vid förfrågan skickar vi en skriftlig avidentifierad presentation av familjens sammansättning, erfarenhet och vilken ålderskategori familjen kan ta emot.

Välkommen med din förfrågan på telefon:010-209 90 09