Lämplighetsbedömning och inskrivning

HVB-hemmets föreståndare ansvarar för att göra en lämplighetsbedömning inför att ungdom skall placeras. Detta ska ske inför varje beslut om inskrivning av en ny person i verksamheten. I bedömningen ingår bland annat att ta ställning till om insatsen kan ges under trygga och säkra former och om placeringen kan innebära negativ påverkan mellan de placerade personerna. Lämplighetsbedömningen resulterar i ett inskrivningsbeslut som dokumenteras i journalsystemet.