Läkemedelsansvar på HVB

För att säkerställa läkemedelshanteringen på Fågelbo och Haga så använder vi oss av sjuksköterska på konsultbasis. Sjuksköterskan finns tillgänglig för råd och stöd eller insatser för våra placeringar direkt eller indirekt. Uppföljning av egenvårdsbeslut sker vid behov eller minst två gånger per år. Sjuksköterska besöker HVB-hemmet varannan vecka. Sjuksköterska delar medicin i dosetter, utbildar vår personal samt ger delegering och säkerställer att den tar emot delegering har reell kompetens att utföra uppgiften. Delegering förutsätter också att sjuksköterskan kan känna förtroende för att uppgiften utförs på ett korrekt sätt. Föreståndare ska först bedöma att en person är tillräckligt trygg i yrkesrollen för att kunna anförtros en delegering.

Vår sjuksköterska tillhandahåller rutiner för den hälso- och sjukvård som förmedlas vid enheten. Föreståndare säkerställer att rutinerna är kända och efterlevs. Föreståndare utser en läkemedelsansvarig på varje enhet som är den som sjuksköterska i första hand för dialog med kring att vara behjälplig med beställning av läkemedel, framtagande av korrekta ordinationsunderlag, signeringslistor och annat som rör läkemedelshantering.