Kvalitetsindex HVB

Fågelbo och Haga HVB är anslutna till Svensk sjukvårdsinformations kvalitetsindex, www.ssil.se. Via kvalitetsindex får vi kontinuerliga utvärderingar av HVB-hemmen av placerande socialsekreterare. Då gjorda av en oberoende part. Vi diskuterar resultaten och granskar oss själva utifrån de synpunkter som framkommer.