Kontaktmannaskap

På Fågelbo och Haga HVB arbetar vi med kontaktmannaskap! En personal i arbetsgruppen är ungdomens kontaktperson (KP). Varje vecka har ungdomen ett individuellt KP-samtal. Samtalet följer en mall och har sin utgångspunkt i behandlingsplanen och ungdomens träningsområden. På KP-samtalet planeras även kommande vecka nogsamt. Kontaktpersonen deltar i uppföljningsmöten och har regelbunden kontakt med ungdomens vårdnadshavare samt socialtjänst.