Information till våra familjehem gällande GDPR

Hej på er!  =)

Ja, det är väl ingen som missat att den nya dataskyddsförordningen – GDPR trätt ikraft den 25/5. För er familjehem som samarbetar med Hoppetgruppen AB, vill vi informera om hur vi behandlar era personuppgifter.

Hoppetgruppen AB inhämtar personuppgifter och information om er som familjehem för att kunna matcha er familj mot barn, ungdom eller vuxen som har behov av en placering. Vi behöver vid begäran lämna ut personlig information och personuppgifter till socialtjänst, för ett beslut om godkännande i socialnämnd. Vi lämnar ej ut några personuppgifter till annan instans än socialtjänst. Hoppetgruppen AB behöver också registrera era personuppgifter för att kunna uppfylla ett eventuellt avtal. Hoppetgruppen AB förvarar uppgifter och personuppgifter enligt Dataskyddsinspektionens riktlinjer. Den dagen samarbete upphör tas all information om er helt bort från vårt system.