Höstens familjehemsdag!

Hoppetgruppen bjuder in alla våra familjehem till en dag för vidareutveckling, utbyte av tankar och erfarenheter! Under familjehemsdagen kommer vi ta upp frågor om ensamkommande barn och alla de förändringar som nu sker runt dem, om avslut och de svårigheter som familjehemmen och ungdomarna kan uppleva runt detta. Representant från Migrationsverket kommer och informerar om asylprocessen, vad händer när ungdomen fyller 18 år, alternativt blir uppskriven i ålder.

Datum och tid: 22 november kl. 15.00-20.00

Plats: Kungsgatan 62 i Uppsala ( Technosites lokaler)

Anmälan görs till josefine.hector@hoppet.nu senast 2016-11-18

Varmt Välkommen till vår familjehemsdag! allgau-63427__180