Historik

Hoppetgruppen ” Hoppet” startades 1999 av Hansi Stafbom. Hansi är grundare till den prisbelönta, evidensbaserade och brottspreventiva behandlingsmetoden KOBTIVAKognitiv och beteendeträning i vardagen. Hoppet startade sin verksamhet med Hoppet Kil HVB. Kil hade fem platser för pojkar 13 – 18 år med sociala problem. Med anledning av det goda behandlingsresultatet, utökades verksamheten 2002 med ytterligare ett HVB – Hoppet Fågelbo. På Fågelbo valde Hansi målgruppen flickor i åldern 13-18 år med sociala problem. Hansi ägde och drev verksamheterna mellan 1999 – 2013. Idag är Hansi ägare av bolaget SSK Säkerhetsakademin.  

2014 såldes Hoppet till entreprenören Jan Emanuel Johansson och bolaget bestod då av två små HVB-hem och ett fåtal familjehem. Under det första året låg fullt fokus på att utveckla och kvalitetssäkra driften av HVB-hemmen Kil och Fågelbo. Fastigheterna totalrenoverades, ny personal anställdes och arbetsmetoden implementerades på nytt. Succesivt föll bitarna på plats!

Till vår stora sorg brann HVB-hemmet Kil ner under december 2015. En händelse som skakade om företagsledning, medarbetare och placerade ungdomar rejält. Samma dag som det inträffade fick vi flytta hela verksamheten till en annan av våra fastigheter i Östervåla. Vi firade jul i Östervåla och lagom till nyår flyttade vi hela verksamheten igen, nu till en anpassad HVB-fastighet i Harbo, i samhället Haga. Vi beslutade oss för att inte bygga upp det nedbrunna huset, utan istället byta fastighet för HVB-hemmet permanent. Vi passade även på att byta namn till Haga HVB!

2015 och 2016 var åren då flyktingvågen kom till Sverige. Hoppet växte i takt med denna och vi utvecklade vår familjehemsavdelning och förvärvade fastigheter. 2016 gjordes ett namnbyte från Hoppet till Hoppetgruppen. Detta i samband med att bolaget köpte två små vårdbolag- Mamajo Care och DiemO Omsorg.

Våren 2017 förvärvade Hoppetgruppen ett bolag i Västerbotten – Libo Care – som idag heter Kvarnåsen HVB AB. Kvarnåsen har ett HVB-hem för vuxna med beroende- och missbruksproblematik samt tillstånd för familjehemsvård.

2018 blev även Vildmarkens HVB i Fredrika en del av Hoppetgruppen. Vildmarken tar emot män i åldern 21-59 med problematik så som kriminalitet och missbruk. De har ett unikt koncept där behandling varvas med ett naturprogram.

Under 2018 såldes Hoppetgruppen på nytt och då till bolaget NSU Omsorg AB med säte Norrtälje. Hoppetgruppen ingår idag i en koncern med ett antal andra bolag inom vård, omsorg och behandling. Koncernen erbjuder hela vårdkedjan inom Individ och Familj – neuropsykiatriska utredningar och psykologutredningar, HVB för ungdomar och vuxna,  konsulentstödda akut-jourhem, konsulentstödda familjehem, utsluss och stödboende samt skyddat boende. Hoppetgruppen är idag – 2019 – tillbaka där resan började – två små familjära HVB-hem samt ett antal mycket kompetenta och erfarna familjehem!