Handledning

Våra arbetsgrupper kommer från och med augusti, och en gång per månad, ha handledning med Hansi Stafbom. Inledningsvis kommer vi fokusera på handledning gällande bemötande och förhållningssätt i arbetet med våra ungdomar.  Hansi Stafbom är tidigare ägare till Hoppet och har grundat vår arbetsmetod KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen.