Personal och kompetens

På Haga har vi fem behandlingsassistenter anställda på schema. De har utbildning inom KBT,  ART, MI, kriminalitet och beroende. Vi har utbildade ART-instruktörer som turas om att ha lektioner varje vecka. Våra anställda har utbildning i vår behandlingsmetod KOBTIVA samt Hot & Våld.

På Haga har våra behandlingsassistenter även dessa ansvarsområden:

 • Läkemedelsombud,
 • Brandskyddsansvarig
 • Livsmedelsansvarig,
 • Ekonomiansvarig,
 • Bilansvarig,
 • Kontorsansvarig,
 • Aktivitetsansvarig,
 • Fastighetsansvarig,
 • Dokumentationsansvarig,

Vi arbetar på Hoppet Haga:

Patrik, behandlingsassistent

 • Tidigare behandlingsassistent på Eknäs Ungdomshem, SiS
 • Utbildad i KOBTIVA samt Hot och Våld
 • Utbildad i KOBTIVA-ART

Joel, behandlingsassistent

 • Socionom – Internationellt socialt arbete
 • Erfarenhet av arbete som behandlingsassistent

Mourad, extrapersonal

 • Arbetar löpande som extrapersonal på schemarad på både Fågelbo och Haga.
 • Har arbetat hos oss under flera år både som ordinarie och extrapersonal under sin studietid.
 • Flera års erfarenhet av behandlingsarbete på HVB för ungdomar.
 • Utbildad Beteendevetare.
 • Utbildad i KOBTIVA.

Ferhat, extrapersonal

 • Behandlingsassistent – socialt behandlingsarbete
 • Socialt behandlingsarbete – påbyggnadsutbildning
 • ART-instruktör
 • MI-utbildning

Pekka Portala, extrapersonal 

pekka
 • Har arbetat som ordinarie personal på Haga under ett par år men arbetar nu extra vid behov.
 • Tidigare behandlingsassistent på Sirius Ungdomshem, samt Eknäs Ungdomshem, SiS.
 • KOBTIVA-utbildning samt Hot och Våld
 • ART-instruktör

Simon Wetterlund, föreståndare

 • Anställd i Hoppetgruppen sedan 2019
 • Har tidigare arbetat som föreståndare på HVB-hem, behandlingsassistent och familjehemskonsulent samt inom Kriminalvården
 • Filosofie kandidatexamen, Pedagogik för vuxet lärande 180 vid Uppsala Universitet
 • Socialrätt vid Malmö Högskola
 • Utvecklande ledarskap, Trustpeople
 • Connect grund, Humana
 • Utbildning i Steve Wicks Återfallsprevention
 • Arbetsrätt grund
 • COOPE föräldrautbildning
 • Grundläggande Kriminalvårdsutbildning (KK1)
 • Grundläggande Kriminalvårdsutbildning (KK2)
 • Fotbollstränarutbildning