Grundkurs om skyddade personuppgifter

Representant från Hoppetgruppen deltog under april på en grundkurs gällande skyddade personuppgifter. Kursen behandlade bland annat folkbokföring, sekretessmarkering och kvarskrivning.

Kursen hölls av Registerskydd Sverige AB.

Vi tackar dem för en bra utbildning!