Förstärkta familjehem

Vi har lediga familjehem i bland annat Malmö, Stockholm, Norrtälje och Uppsala! Familjerna är utredda, trygga, stabila och erfarna. Flertalet är  godkända även i nämnd.

Välkomna med placeringsförfrågan! Tel: 010-209 90 09