Förstärkning!

När en kunskapstörstig ungdom klarat av sina övningar i ilskekontroll blev det förstärkning och belöning i form av denna i lördags. Nöjd ungdom! =)

Lördagens förstärkning när man klarat sina mål!