Filmtips i utbildningssyfte!

På hemsidan fimochskola.se finns ett flertal bra filmer som kan användas i utbildningssyfte! De berör viktiga ämnen så som värdegrund, mobbing, funktionsnedsättningar, diskriminering etc.

Gå in och titta!