Familjehemsdag på Hoppetgruppen

Den 22/11 samlades familjehemmen till vår familjehemsdag. Temat denna gång var ”Ensamkommande – asylprocessen”.  På plats fanns två representanter från Migrationsverket som berättade hur denna process går till. Vilka asylskäl godtas ? Vilka är de vanligaste asylskälen ? Vad händer när ungdomen fyller 18 år och ej ännu fått PUT – permanent uppehållstillstånd ? Ja, frågorna var många och Migrationsverket besvarade alla frågor och gav konktreta exempel. Familjehemmen och även vi på Hoppetgruppens familjehemsenhet var mycket nöjda med föreläsningen ! Vi avrundade dagen med kaffe, lussebullar och nätverkande. En mycket givande, intressant och uppskattad dag !