Våra Familjer

Hoppetgruppens familjer

Många av våra familjer har lång och gedigen erfarenhet av att vara familjehem och jourhem.  Vi har trygga, stabila familjer med hög och bred kompetens som arbetar utifrån barnperspektivet, i hela Sverige.

Några av våra familjer har en vuxen hemma på heltid och några familjer är extra förstärkta och har två vuxna hemma på heltid, för att ge den placerade en trygg och stabil vardagsmiljö. Våra familjer öppnar sina hem för barn och ungdomar både med och utan problematik. 

Alla våra familjer är konsulentstödda och får regelbunden handledning och fysiska hembesök. Samtliga familjer har tillgång till vår beredskapsjour som är bemannad dygnet runt.

Vid placering inhämtar vi alltid utdrag ut misstanke- och belastningsregister, socialregister, kronofogderegister samt ur försäkringskassans register.