Fågelbos fasta nummer har upphört!

Fågelbos fasta telefonnr har upphört, nr 018- 36 20 33 finns ej längre då man tagit bort kopparnätet i området.

Fågelbo nås på telefon 073-366 20 72.

Välkomna!