Personal och kompetens

På Fågelbo har vi fem anställda behandlingsassistenter som arbetar på schemarad. Utöver våra ordinarie har vi ett antal vikarier som kan hoppa in vid sjukdom och ledigheter. 

I samband med anställning utbildar vi nya medarbetare i vår behandlingsmetod KOBTIVA. Vi har ART-instruktörer som turas om att ha lektioner varje vecka. På Fågelbo finns det därtill utbildning och kompetens inom BBIC, KBT, MI, beroende och specifik diagnoskunskap.

På Fågelbo har våra behandlingsassistenter följande ansvarsområden:

 • Läkemedelsansvarig
 • Brandskyddsansvarig
 • Livsmedelsansvarig
 • Ekonomiansvarig
 • Kontorsansvarig
 • Aktivitetsansvarig
 • Fastighetsansvarig
 • Dokumentationsansvarig

Vi som arbetar på Hoppet Fågelbo:

Thessa, behandlingsansvarig

 • Tidigare elevassistent på Skärsta friskola.
 • Barn- och fritidsprogrammet.
 • Behandlingsassistent, psykosocialt behandlingsarbete, Sollefteå Lärcenter.
 • Grundkurs KBT.
 • KOBTIVA-utbildning och Hot och Våld.
 • Utbildad ART-instruktör.

Bengt, behandlingsassistent 

 • ART Instruktör (Aggression replacement training)
 • Beroendelära (KY/YH 25p)
 • MI (motivated interviewing)
 • KBT (kognitiv beteendeterapi grund och forts 10hp)
 • KRIM instruktör (samtal om kriminalitet)
 • KOBTIVA-utbildning och Hot och Våld.

Mourad, behandlingsassistent 

 • Arbetar löpande som extrapersonal på schemarad på både Fågelbo och Haga.
 • Har arbetat hos oss under flera år både som ordinarie och extrapersonal under sin studietid.
 • Flera års erfarenhet av behandlingsarbete på HVB för ungdomar.
 • Utbildad Beteendevetare.
 • Utbildad i KOBTIVA.

Alan, extrapersonal

 • Studerar på Socionomprogrammet i Uppsala.

Erika, extrapersonal

 • Pedagogik och lärarutbildning
 • Arbetat både som tillsvidareanställd och extrapersonal på Fågelbo och Haga under ett flertal år
 • Arbetat som familjehemskonsulent
 • Utbildning i KOBTIVA
 • Utbildning i Hot och Våld

Simon Wetterlund, föreståndare

 • Anställd i Hoppetgruppen sedan 2019
 • Har tidigare arbetat som föreståndare på HVB-hem, behandlingsassistent och familjehemskonsulent samt inom Kriminalvården
 • Filosofie kandidatexamen, Pedagogik för vuxet lärande 180 vid Uppsala Universitet
 • Socialrätt vid Malmö Högskola
 • Utvecklande ledarskap, Trustpeople
 • Connect grund, Humana
 • Utbildning i Steve Wicks Återfallsprevention
 • Arbetsrätt grund
 • COOPE föräldrautbildning
 • Grundläggande Kriminalvårdsutbildning (KK1)
 • Grundläggande Kriminalvårdsutbildning (KK2)
 • Fotbollstränarutbildning