Fågelbo HVB har ledig plats!

Fågelbo har en ledig plats!

Vi tar emot flickor 13-18 år, med social problematik och/eller neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteende, och riskbeteenden avseende våld, kriminalitet och missbruk. Vi tar emot enligt både SoL och LVU.  Fågelbo har goda referenser från flera kommuner som ni gärna får kontakta!

Välkommen med din förfrågan! Tel dygnet runt 010-209 90 09

Kvalitetsindex 2018 Fågelbo