Beteéndemätningar

Visste Ni att vi mäter våra placerade ungdomars beteenden varje kväll? Vårt dokumentationssystem BUMP gör det här möjligt för oss. Vi lägger in ungdomens träningsområden i systemet, och sedan fylls mätvärden i varje kväll. Då får vi staplar och diagram som vi tillsammans med ungdomen kan följa över tid. Perfekt med ett konkret verktyg för att visualisera ett beteende och dess utveckling!