Bedömningsmetoden ADDIS

Vi har möjlighet att erbjuda bedömning genom ADDIS – ung och vuxen. ADDIS är en bedömningsmetod som används för att diagnostisera skadligt bruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger. ADDIS har använts i Sverige sedan slutet av 80-talet och sedan 2000 finns även ADDIS-ung för ungdomar upp till 20 år.

Bedömningen genomförs av person med giltig behörighet att utföra ADDIS – ung och vuxen.