Barn till föräldrar med psykopatiskt eller narcissistiskt personlighetssyndrom

Har du mött en person som har talets gåva och upplevs som charmig men ljuger och manipulerar för att få sin vilja igenom? Cirka 2-3 procent av männen och något färre kvinnor (1:3) har diagnosen psykopatiskt personlighetssyndrom, inom kriminalvården är det hela 15-30 procent av männen. Det är särskilt viktigt att kunna identifiera, bemöta och hantera föräldrar med psykopatisk/narcissistisk problematik och hjälpa barnen som lever med detta.

En föreläsning med Helena Bingham, leg. psykolog, om den mörka triadens personlighetssyndrom; psykopati, narcissism och machiavellism.

– Barn till föräldrar med psykopatiskt eller narcissistiskt personlighetssyndrom blir ofta inte sedda eller bekräftade i familjen utan fokus ligger istället på föräldern och dennes åsikter och känslor. Föräldern kan till exempel bli oproportionerligt arg för småsaker, vilket gör att barnet hela tiden går som på ett minfält. Att utsättas för det maktspel som uppstår kring dessa personligheter skapar en oerhörd stress och kan klassas som psykisk misshandel. Det är lika skadligt som fysisk misshandel och sexuella övergrepp, säger Helena Bingham.

Hon tycker att det är viktigt att informera om den här problematiken för att du som professionell ska få stöd i mötet med de här föräldrarna. Det finns alldeles för lite kunskap om detta inom skolan och socialtjänsten vilket går ut över alla inblandade parter, särskilt över barnen.

Artikeln ”Så känner du igen en psykopat” toppar listan över mest lästa artiklar på Omtanke.today under 2020. Klicka på länken för att läsa mer, en mycket intressant artikel!

https://omtanke.today/sa-kanner-du-igen-en-psykopat-140797/nyhet.html