Barn- och ungdomslinje hos IVO

Barn- och ungdomslinjen hos IVO har öppet alla vardagar kl 9:00 – 17:00. Samtalet är gratis! Nr är 020-120 06 06.