Återfallsprevention

Vi har möjlighet att erbjuda våra ungdomar Återfallsprevention! Verksamhetchef Patrik Israelsson har dokumenterad utbildning samt erfarenhet och kan hålla i lektionerna.

Återfallsprevention används i behandlingen av alkohol- och drogberoende vuxna och ungdomar.